Osagaiz 1.2 (2017)

Mina tratatzeko estrategia farmakologiko berriak: kannabinoideak

Laburpena:

Ehunetako benetako kaltearekin edo kalte potentzialarekin erlazionatutako esperientzia sentsorial eta emozional desatsegina da mina, eta sailka daiteke jatorriaren arabera (nozizeptiboa, neuropatikoa), larritasunaren arabera (arina, larria) zein iraupenaren arabera ere (akutua, kronikoa). Oro har, gaur egun mina tratatzeko merkaturatuta dauden farmakoak eraginkorrak dira, baina epe luzera erabiltzean arazoak ager daitezke. Adibidez, opiazeoak analgesiko indartsuak diren arren, kronikoki ematean haien eraginkortasuna txikitu daiteke eta eragin desiragaitzak agertu. Estatistikak dio populazioaren % 15ek min kronikoa jasaten duela. Min kronikoak norbanakoa ezindu dezake eta hura arintzea zaila gerta daiteke. Horregatik, mina tratatzeko estrategia eta itu berrien ikerketak beharrezkoak dira. Ikergai dagoen itu bat sistema kannabinoidea da. Barneko kannabinoideak giza gorputzak ekoizten dituen molekulak dira, zeinek kannabinoide-hartzaileei (CB) lotuz funtzio fisiologiko ugari erregulatzen dituzten, mina adibidez. Cannabis generoko landareetan aurki daitezkeen landare-kannabinoideek barneko sistema horren aktibazioaz baliatuz analgesia eragin dezakete. Zoritxarrez, horietako kannabinoide batzuk psikoaktiboak dira, minaren tratamendurako mugatzailea den ezaugarria. Horregatik, azken urteotan kannabinoide ez-psikoaktiboen gaineko ikerkuntzek bultzada handia jaso dute eta minaren tratamendurako kannabinoide psikoaktibo eta ezpsikoaktiboen arteko nahasketak zenbait saio klinikotan probatu dira. Azkenik, eraginkortasun/segurtasun erlazioa hobetzeko asmoz, kannabinoide eta opiazeoen elkarketak ikertu izan dira, eragin analgesiko sinergikoa lortzeko eta dosi txikiagoak erabilita segurtasuna handitzeko. Beraz, kannabinoideen inguruko ikerkuntzak bide berriak zabaltzen ditu minaren tratamendurako estrategia farmakologiko hobeak bilatzeko.

Gako hitzak: Mina, Kannabinoidea, Analgesia, CB hartzailea, Opiazeoa, Kannabidiola

Pain is an unpleasant sensory or emotional experience that is associated with ongoing or potential tissue damage and it can be classified by its origin (nociceptive, neuropathic), severity (mild, severe) or duration (acute, chronic). In general, commercially available drugs for pain relief are effective, but their long-term use can lead to several problems. For example, although opioids are very strong analgesics their efficacy can decrease when chronically used and safety problems can appear. According to statistics, 15% of the population suffers from chronic pain. Chronic pain is a disabling state, which can be difficult to treat. Thus, the finding of new analgesic drugs and research into new targets and strategies is essential. One of the systems that is currently under investigation is the endocannabinoid system. Endogenous cannabinoids are synthesized in the human body and they regulate several physiological processes (e.g. pain) through activation of cannabinoid receptors. Cannabinoids are present in the Cannabis plant and induce analgesia by regulating the endogenous cannabinoid system. Unfortunately, some of the cannabinoids are psychoactive, which is a feature that limits their therapeutic use. In recent years, research into non-psychoactive cannabinoids has increased and they have been tested in several clinical trials together with psychoactive cannabinoids. Finally, in an attempt to improve the efficacy/safety ratio, a combination of opioids and cannabinoids are being studied with the objective of achieving synergistic analgesic effects and decreasing side effects. Overall, research into cannabinoids has opened up new ways for finding better pharmacological strategies for pain treatment.

Keywords: Pain, Cannabinoid, Analgesia, CB receptor, Opioid, Cannabidiol

Hiztegiaren arabera, buruxkak 'galburu edo garau mortsak' dira. Era berean, izenburu horixe jarri zion 1910. urtean Jean Etxepare medikuak bere idazki bildumari.

Etxepare medikua (Jean Etxepare Bidegorri, 1877-1935) euskal idazle bikaina izan zen, laikoa, europar korronte berriei irekia eta arlo zabalei hedatua: kazetaritza, literatura, filosofia, zientzia...

P. Xarriton Buruxkak eta Etxepareren beste obra batzuk zein eskutitzak argitaratzeaz arduratu da, eta berriki, K. Altonagak zientziaren historiari lotutako Etxepareren biografia bat kaleratu du.

Aitzindari hura gogoan, UEUk bere liburutegi digitalari Buruxkak izena jarri dio

HPS Babeslea
Bizkaia Babeslea
Babeslea